מי המצטיינות בשירות? ברשות שוק ההון ובלשכת סוכני הביטוח לא מצליחים להחליט

מי המצטיינות בשירות? ברשות שוק ההון ובלשכת סוכני הביטוח לא מצליחים להחליט

הלשכה לפוליסה: הפרמטרים שמיטיבים עם המבוטח באים לידי ביטוח בסקרים של לשכת סוכני הביטוח. המדדים של שביעות רצון הסוכן עוסקים סביב הקשר עם המבוטח – מהירות התגובה, הגינות תשלום התביעות, הסכום שהמבוטח מקבל * כל מה שקשור בטובת המבוטח עומד בבסיס הסקרים שלנו

כיום יש שני גופים בענף הביטוח שמודדים את השירות שנותנות חברות הביטוח – לשכת סוכני הביטוח, ורשות שוק ההון. לשכת סוכני הביטוח מפרסמת באופן מסורתי במשך שנים רבות את סקרי השירות לסוכנים, ואילו רשות שוק ההון החלה לפרסם את מדדי השירות שלה לפני חמש שנים בלבד.
מדדי השירות של הלשכה והרשות כוללים נקודת התייחסות שונה לחלוטין – הלשכה מודדת את היחס לסוכן הביטוח ורשות שוק ההון מודדת את היחס למבוטח הסופי. למרות זאת, ניתן היה לצפות להלימה מסוימת בין התוצאות. בדיקת פוליסה מראה כי כל קשר בין תוצאות הסקרים הוא מקרי בהחלט.
כך, למשל – בסקר האחרון שפרסמה הלשכה (בתחום הבריאות) דורגו מנורה מבטחים ואיילון ראשונות. לעומת זאת, במדד השירות האחרון של רשות שוק ההון, שתי חברות הסוכנים המצטיינות, הן הפניקס וכלל ביטוח (ביטוח ישיר דורגה ראשונה – אולם אין אפשרות להשוות כי החברה אינה עובדת עם סוכנים). בביטוח נסיעות דורגו ראשונות בסקר הלשכה הפניקס, פספורטכארד, מנורה מבטחים ומגדל, אולם במדד השירות של הרשות – המובילות (מבין חברות הסוכנים) הן הפניקס וכלל ביטוח (ושוב – ביטוח ישיר ראשונה).
בתחום החיסכון הפנסיוני, על פי סקר הלשכה שפורסם במרץ 2019, הלשכה דירגה את איילון ראשונה והראל שנייה, אולם על פי נתוני רשות שוק ההון (ממוצע מדדי השירות של הביטוחים הפנסיוניים – חיים ריסק, א.כ.ע, קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים) – החברות המצטיינות הן כלל ביטוח והפניקס.
בשונה מיתר התחומים – בתחום האלמנטרי נרשמה הלימה מסוימת. ארבע החברות שהובילו את מדד השירות של רשות שוק ההון לא דורגו על ידי הלשכה: ביטוח ישיר, AIG, שירביט וביטוח חקלאי. אחריהן דורגו כלל ביטוח, שומרה, הפניקס ואיילון, שגם הן תפסו את ארבעת המקומות הראשונים בדירוג של הלשכה, אולם בסדר מעט שונה – שומרה ראשונה, כלל ביטוח שנייה, איילון שלישית (יחד עם מגדל ושלמה) ואיילון רביעית.
בלשכת סוכני הביטוח מסרו בתגובה: "המדדים של רשות שוק ההון תמוהים בעינינו כבר מספר שנים מאחר שאינם בודקים דבר פרט לזמינות חברות הביטוח ומהירות התגובה. הפרמטרים שמטיבים עם המבוטח באים לידי ביטוח בסקרים של לשכת סוכני הביטוח. מדדים של שביעות רצון הסוכן, שכולם עוסקים סביב הקשר עם המבוטח – מהירות התגובה, הגינות תשלום התביעות, הסכום שהמבוטח מקבל, כל מה שקשור בטובת המבוטח – עומדים בבסיס הסקרים שלנו. לכן, אלה הם הסקרים האמיתיים המהווים ייצוג של התוצאות בשטח. אותם סוכנים שמרוצים מחברת ביטוח קיבלו שירות טוב עבור המבוטח שלהם, קיבלו שירות מהיר והגון עבור המבוטח שלהם".

תוצאות השירות בתחום ביטוח בריאות

תוצאות השירות בתחום ביטוח בריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶ
* ציון הלשכה ניתן בסקאלה של 1-5, לכן הציון שהתקבל בסקר הוכפל על מנת שיהיה באותה סקלה כמו מדד השירות של הרשות

תוצאות השירות בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל

* ציון הלשכה ניתן בסקאלה של 1-5, לכן הציון שהתקבל בסקר הוכפל על מנת שיהיה באותה סקלה כמו מדד השירות של הרשות

תוצאות השירות בתחום הביטוח פנסיוני

* ממוצע של ציוני ביטוח חיים ריסק, ביטוח א.כ.ע, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוח חיים משולב חיסכון

תוצאות השירות בתחום הביטוח האלמנטרי

* ממוצע של הציונים בתחום ביטוח רכב חובה, רכב רכוש וביטוח דירה