מנורה מבטחים: רווח כולל של 313 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020; הרווח מתחילת השנה: 287 מיליון שקל

מנורה מבטחים: רווח כולל של 313 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020; הרווח מתחילת השנה: 287 מיליון שקל

ההפסד ברבעון השלישי של 2019 עמד על 77 מיליון שקל והרווח ב-3 רבעונים ראשונים של 2019 עמד על 346 מיליון שקל. סך הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-6.2 מיליארד שקל מול כ-6.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - קיטון של כ-4.5%

רוצים להמשיך לקרוא?