סיכום תוצאות 2018: רווחי החברות הגדולות נחתכו ב-60%, החברות הקטנות ספגו ירידה קטנה יותר ברווח

סיכום תוצאות 2018: רווחי החברות הגדולות נחתכו ב-60%, החברות הקטנות ספגו ירידה קטנה יותר ברווח

שתי חברות, הראל והפניקס, רשמו את הרווחיות הגבוה ביותר בענף – ובפער ניכר מיתר החברות, כאשר הראל רשמה רווח גבוה יותר ב-3 מיליון שקל. שתי חברות בלבד רשמו עלייה ברווחיות. שלמה רושמת גידול של 9% ברווח ומגיעה לרווח כולל של 62 מיליון שקל. שירביט, על רקע חילופי המנכ"ל, רושמת זינוק חד ברווחיות מ-3 מיליון שקל ל-27 מיליון שקל

מימין: אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס ומישל סיבוני, מנכ"ל הראל

2018 הייתה שנה לא פשוטה עבור חברות הביטוח, שספגו ירידה מצרפית של כ-52% ברווחיות הכוללת. בקרב חמש חברות הביטוח הגדולות נרשמה ירידה מצרפית של כ-60% ברווח, בכל התחומים – ביטוח חיים וחא"ט, ביטוח כללי ובריאות. בקרב הגדולות תחום ביטוח חיים וחא"ט ספג ירידה של 40% ברווח, למרות שדווקא בקרב החברות הבינוניות נרשם שיפור בתחום זה בשיעור של 74%. בתחום ביטוח בריאות נרשמה ירידה של כ-50% ברווחי החברות הגדולות, כאשר החברות הבינוניות והקטנות הגדילו מעט את הרווח בתחום זה. בתחום ביטוח כללי ספגו הגדולות ירידה של כ-38%, בעוד שהחברות הבינוניות והקטנות שמרו על יציבות.

רווחי כל החברות הושפעו באופן ניכר מהירידות בשוק ההון שאפיינו את הרבעון הרביעי, כאשר הצפי הוא שהעליות בשוק ההון ברבעון הראשון של 2019 יאזן את התמונה.

שתי חברות, הראל והפניקס, רשמו את הרווחיות הגבוה ביותר בענף – ובפער ניכר מיתר החברות, כאשר הראל רשמה רווח גבוה יותר ב-3 מיליון שקל. מנגד, ניתן לראות שהפניקס מייצרת את הרווח הזה על בסיס פרמיות נמוכות יותר בכ-40%. זאת, כחלק מהאסטרטגיה של החברה לפעול בתחומים בעלי רווחיות גבוהה יותר. הפניקס רושמת את הרווח הגבוה ביותר בתחום הביטוח הכללי. בתחומי החיים וחא"ט הראל היא זו שרשמה את הרווח הגבוה ביותר, וכך גם בתחום הבריאות – בפער ניכר מיתר החברות. הראל היא גם החברה היחידה שהגדילה את הרווחיות בתחום הבריאות – בעד שיתר החברות הגדולות רשמו ירידה ברווחיות בתחום זה.

מקרב החברות הקטנות והבינוניות מתבלטת ביטוח ישיר, שרושמת רווח גבוה בפער ניכר מיתר החברות. ביטוח ישיר גם רושמת את התוצאות הטובות ביותר בתחום ביטוח כללי ואף בתחום ביטוח החיים, כאשר בתחום הבריאות בולטת AIG, שרושמת את הרווח הגבוה ביותר בתחום מבין החברות הבינוניות.

כאמור, מרבית החברות רשמו ירידה ברווח, אולם שתי חברות רשמו עלייה ברווחיות, בניגוד למגמה. חברת שלמה רושמת גידול של 9% ברווח ומגיעה לרווח כולל של 62 מיליון שקל. גם שירביט, על רקע חילופי המנכ"ל, רושמת זינוק חד ברווחיות מ-3 מיליון שקל ל-27 מיליון שקל.

השנה ההשוואה כוללת את חברת ליברה, שפרסמה את הדוח הראשון ומציגה הפסד כולל של 11 מיליון שקל. חברת הביטוח החדשה השנייה שהחלה לפעול ב-2018  – Wesure, טרם פרסמה דוחות כספיים, כיוון שהפעילות שנרשמה על 2018 זניחה, בעוד שמרבית הפעילות נרשמה על שנת 2019, כאשר החברה זכתה בביטוח של מספר קולקטיבים, שנכנסו לתוקף ב-2019.