רווחי הראל ב-2019 הסתכמו ב-760 מיליון שקל לעומת 542 מיליון שקל ב-2018

רווחי הראל ב-2019 הסתכמו ב-760 מיליון שקל לעומת 542 מיליון שקל ב-2018

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים ב-2019 הסתכמו בכ-27.5 מיליארד שקל, לעומת כ-26.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2018, גידול של כ-5%. השפעות הקורונה: הפסדי השקעות בסך של כ-870 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?