רווחי שיא בתחום רכב רכוש – 430.2 מיליון שקל בחציון

רווחי שיא בתחום רכב רכוש – 430.2 מיליון שקל בחציון

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. גידול של 10.8% בתפוקה ו-62.1% ברווחיות לעומת אשתקד. חציון ראשון 2018

רוצים להמשיך לקרוא?