שוק קרנות הפנסיה – מגמת הגידול נמשכת

שוק קרנות הפנסיה – מגמת הגידול נמשכת

הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהן נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה. סיכום שוק קרנות הפנסיה החדשות 2018

רוצים להמשיך לקרוא?