שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 62 מיליון שקל ב-2018 – גידול של 8%

שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 62 מיליון שקל ב-2018 – גידול של 8%

בשלמה מציינים כי מדובר בשנת שיא, עם גידול בולט ברווחיות בניגוד למגמת השוק. אורי אומיד, מנכ"ל שלמה: אנו רואים את תרומתה של כניסתנו לענף העסקים, פעילות שתלך ותורחב. כל זאת, תוך סיכום כלל הפעילות ברווחיות חריגה שהשיגה תשואה להון בשיעור של 28.4%

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח

שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 62 מיליון שקל ב-2018 – גידול של 8%. כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה לסיכום תוצאות 2018. ב-2017 שגם הייתה שנת שיא בשלמה, נרשם רווח כולל של 57 מיליון שקל. הגידול ברווח ב-2018  הושג למרות ירידה בהכנסות מהשקעות בשיעור של כ-30 מיליון שקל ב-2018 לעומת ב-2017 – קיטון של 78%. הירידה בהשקעות אירעה עקב הירידות בשוקי ההון בדצמבר, שהשפיעה באופן רוחבי על הענף וחתכה את רווחי מרבית החברות.

גם השנה צמחה פעילותה של שלמה בשיעור ניכר של מעל 20% וזאת באופן חריג ביחס למרבית הענף. בתחום רכב חובה נרשם רווח (לפני מס) של 50 מיליון שקל לעומת 38 מיליון שקל ב-2017 – גידול של 30%. הפרמיה שהורווחה ברוטו בתחום עמדה על 580 מיליון שקל לעומת 479 מיליון שקל – גידול של 21%. החברה מציינת כי הגידול בפרמיה בתקופת הדוח נובע בין היתר מגיוס סוכנים ולקוחות חדשים ומגידול בהיקף הפעילות עם סוכנים.

בתחום רכב רכוש נרשם קיטון של 3% ברווח (לפני מס) ל-36 מיליון שקל ב-2018. הפרמיה שהורווחה ברוטו בתחום זה עמדה על 438 מיליון שקל לעומת 342 מיליון שקל – גידול של 28%. בדוח החברה מצוין, כי "מגמת הגידול בפרמיה לאחר תאריך המאזן נעצרה, וזאת, בשל התגברות התחרות בענף והורדת תעריפים של חברות מתחרות".

בתחומי הביטוח האחרים (דירות, צד ג', חבות מעבידים אגב ביטוח דירה, ביטוח דירות אגב משכנתה, ביטוחי עסקים ותאונות אישיות) נרשם רווח (לפני מס) של 5.6 מיליון שקל לעומת 4.15 ב-2017 – גידול של 36%. הפרמיה שהורווחה ברוטו עמדה על 69 מיליון שקל, לעומת 50 מיליון שקל ב-2017 – גידול של 39%. הגידול נובע מהחלטת החברה לצמוח גם בתחומים מעבר לביטוח רכב.

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח, מסר: "בסיכום נתוני שנת 2018 אנו מזהים המשך מגמת גידול בפעילות. בשנה זו אנו רואים את תרומתה של כניסתנו לענף העסקים, פעילות שתלך ותורחב בהמשך וכל זאת, תוך סיכום כלל הפעילות ברווחיות חריגה שהשיגה תשואה להון בשיעור של 28.4%. זאת, בעקבות התוצאות החיתומיות של החברה. שיפור בתוצאות אלו היה נחלת כלל הענף. עם זאת, יש להצטער על העובדה, כי כפי שנראית התחזית לשנה הקרובה בענף רכב רכוש, התוצאות ב- 2018 הן תוצאות שעוד נתגעגע אליהן. לצערי, אנו מזהים בחלק מהחברות אובדן שליטה בתעריף הרכב. אנחנו בשלמה, מהצד שלנו, נוקטים בגישה של שמירה על תעריף אקטוארי תואם. לשמחתנו חלק גדול מהסוכנים מחזקים אותנו בתהליך זה ואני משוכנע שמהלך זה עוד ישפר אף יותר את תוצאות החברה בעתיד".