שלמה רשמה רווח רבעוני כולל של 32 מיליון שקל לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל

שלמה רשמה רווח רבעוני כולל של 32 מיליון שקל לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל

הגידול נובע לדברי החברה ממעבר לרווחיות בסעיף הכנסות מהשקעות, ושיפור ברווח החיתומי למרות הירידה הענפית בתעריפי רכב רכוש – בחברה שומרים על התעריפים ואף הביאו להגדלת הפרמיה הממוצעת ברבעון הראשון, תוך גידול של 18% בפרמיה – מה שהביא לגידול משמעותי ברווח ל-19 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?