S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

חברת הדירוג העניקה דירוג של +A שנשען על הריכוזיות הגבוהה של פעילותה בתחום ביטוחי הרכב, יחד עם הביצועים התפעוליים הטובים שלה. תחזית הדירוג יציבה לנוכח הערכות על המשך צמיחת הפרמיות

רוצים להמשיך לקרוא?