אושרה בקשה לתביעה ייצוגית: המבוטח לא רשאי לנהוג ברכב חלופי

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית: המבוטח לא רשאי לנהוג ברכב חלופי

על פי מגיש הייצוגית, פוליסת הביטוח של איילון מעניקה כיסוי ביטוחי לרכב גם במקרה שנהג חדש נוהג בו. כאשר מתקבל רכב חילופי מתוקף הרחבת הביטוח, נשללת נהיגתו של הנהג החדש

רוצים להמשיך לקרוא?