אחריותו של מוסך ממנו נגנב רכב: מה קובע חוק השומרים?  / מאת עו"ד ג'ון גבע

אחריותו של מוסך ממנו נגנב רכב: מה קובע חוק השומרים? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי הסכמת המוסך להשארת הרכב בחזקתו ובשליטתו, השמירה על מפתחות הרכב בכספת וניהול רישומים שונים, מבססים קבלת חזקה, שליטה מעשית ויכולת פיקוח על הרכב ומצביעים על כך שהמוסך ענה להגדרת "שומר"

רוצים להמשיך לקרוא?