איך תצליח חברת ביטוח להוכיח טענת מרמה כנגד המבוטח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

איך תצליח חברת ביטוח להוכיח טענת מרמה כנגד המבוטח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחלוקת בין הצדדים הינה ביחס לקיומו של כיסוי ביטוחי לנהיגת בן התובע במועד התאונה, בית המשפט ציין כי על פי הפסיקה, על התובע להרים את נטל הראיה להתקיימות האירוע הביטוחי, ואילו על המבטחת הנטל להוכיח קיומה של מרמה, בעזרת ראיות כבדות משקל

רוצים להמשיך לקרוא?