אירוע רפואי פתאומי שנגרם לנהג אינו פוטר מתשלום הנזקים / מאת עו"ד ג'ון גבע

אירוע רפואי פתאומי שנגרם לנהג אינו פוטר מתשלום הנזקים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנתבעת טענה, כי בנסיבות המקרה אין להטיל על המנוח אשם ויש לפטור אותו מאחריות בנזיקין, עוד טענה, כי המנוח הקפיד על בדיקות וטיפול עקבי בבעיות הרפואיות מהן סבל, ולא נשללה ממנו האפשרות להחזיק ברישיון

רוצים להמשיך לקרוא?