בהתאם לפרשנות בית המשפט לפוליסה – ברז חשמלי לקוי עונה על ההגדרה של "התקני אינסטלציה" / מאת עו"ד ג'ון גבע

בהתאם לפרשנות בית המשפט לפוליסה – ברז חשמלי לקוי עונה על ההגדרה של "התקני אינסטלציה" / מאת עו"ד ג'ון גבע

לטענת המבטחת, בהתאם לבדיקה שערכה, הנזקים שנגרמו הם כתוצאה מתקלה במערכת המחשוב של המערכת להשקיית האדניות ולכן הנזק אינו נכלל תחת הפוליסה. לפי בית המשפט, פרשנותו היא תכליתית, ועולה בקנה אחד עם רוח התקופה

רוצים להמשיך לקרוא?