ביטוח מחלות קשות – האם יש כיסוי למחלה שאינה מופיעה בפוליסה?

ביטוח מחלות קשות – האם יש כיסוי למחלה שאינה מופיעה בפוליסה?

התובעת טענה בין השאר כי הסוכן התרשל, ורשלנותו מגיעה עד כדי הטעיה, שכן במהלך פגישתה במהלכה נכרת חוזה הביטוח, התובעת שאלה את הסוכן, לטענתה, "מהי מחלה קשה" ונענתה כי מדובר ב"כל מחלה שאינה חולפת ונשארת"

רוצים להמשיך לקרוא?