ביטול פוליסה שלא כדין / מאת ג'ון גבע

ביטול פוליסה שלא כדין / מאת ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש כי ההשלכות של ביטול פוליסה הן בעלות פוטנציאל סיכון כלכלי רק למבוטח, ולכן יש לוודא את קבלת ההתראות לפי החוק בטרם בוטלה הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?