ביקורת על התנהגות לקויה של המבטחת – אי הבאת ראיות / מאת עו"ד ג'ון גבע

ביקורת על התנהגות לקויה של המבטחת – אי הבאת ראיות / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי חברת הביטוח לא ניסתה להוכיח את טענתה, ובחרה שלא להציג ולו ראיה או עדות אחת וזאת חרף העובדה שהכירה את הלכת פיקאלי ואת נטל ההוכחה שהוטל על המבטחת

רוצים להמשיך לקרוא?