בית המשפט דחה בקשת מבטחת לחשיפת הרישום הפלילי של המבוטח התובע / מאת ג'ון גבע

בית המשפט דחה בקשת מבטחת לחשיפת הרישום הפלילי של המבוטח התובע / מאת ג'ון גבע

הנתבעת סברה כי החשיפה תסייע בבירור המחלוקת ואילו התובע מצדו מתנגד נחרצות, בית המשפט ציין, כי מדובר בהתנגשות של שני אינטרסים חשובים: אינטרס ההגנה על הפרטיות כזכות חוקתית ומנגד - האינטרס להגעה לחקר האמת בהליך משפטי, כאשר אלו נדונים במסגרת הזכות להליך הוגן

רוצים להמשיך לקרוא?