בית המשפט דחה תביעה דווקנית נגד חברת ביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט דחה תביעה דווקנית נגד חברת ביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי בנסיבות בהן החברה שילמה את מלוא סכום התביעה יומיים לאחר שהוגשה התביעה, בלי שנודע כי הוגשה נגדה תביעה, היה מצופה מהתובע למשוך את תביעתו ובית המשפט היה מזכה אותו בהחזר אגרה מלא * אלא שהתובע החליט להמשיך לנהל את התביעה

רוצים להמשיך לקרוא?