בית המשפט דחה תביעת שיבוב תוך קביעה כי משקל עדות בעל המשאית שנפגעה הוא אפסי

בית המשפט דחה תביעת שיבוב תוך קביעה כי משקל עדות בעל המשאית שנפגעה הוא אפסי

בית המשפט קבע, כי משקל עדותו של העד מטעם התביעה, בעל המשאית הינו קלוש עד כדי אפסי

רוצים להמשיך לקרוא?