בית המשפט העליון דחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח על בסיס טענת המרמה / מאת ג'ון גבע

בית המשפט העליון דחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח על בסיס טענת המרמה / מאת ג'ון גבע

העליון קבע כי המערערים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח את התקיימות האירוע הביטוחי - כלל לא הוכח אירוע השוד אשר במסגרתו נגנבו היהלומים, שכן עדויותיהם של מזכירתו ושותפו של המערער לא הצליחו להסביר את חוסר ההיגיון הבולט בגרסתו

רוצים להמשיך לקרוא?