בית המשפט העליון: על מבוטחים להיזהר ולשמור על רצף ביטוחי בפוליסת אחריות מקצועית

בית המשפט העליון: על מבוטחים להיזהר ולשמור על רצף ביטוחי בפוליסת אחריות מקצועית

בית המשפט הבהיר, כי האריך בתיאור העובדות והטענות, כדי להעלות את המודעות לנושא של משטרי האחריות השונים

רוצים להמשיך לקרוא?