בית המשפט חייב מבטחת בנזקים תוצאתיים-עקיפים / מאת ג'ון גבע

בית המשפט חייב מבטחת בנזקים תוצאתיים-עקיפים / מאת ג'ון גבע

הצדדים אינם חלוקים ביניהם כי אירע מקרה ביטוח וכי התובעת הודיעה לנתבעת, תוך זמן סביר, על מקרה הביטוח. השאלה לבירור היא בדבר היקף הכיסוי הביטוחי – האם הפוליסה מעניקה כיסוי להוצאות ייצור מוגדלות עקב השבתת התנור במפעל התובעת, אם לאו

רוצים להמשיך לקרוא?