בית המשפט: נכות רפואית משמשת כנקודת מוצא אולם יש לבחון את השפעתה על נפגע מסוים

בית המשפט: נכות רפואית משמשת כנקודת מוצא אולם יש לבחון את השפעתה על נפגע מסוים

לפיכך, יש לתת משקל להיקפה, אופייה ומיקומה של הפגיעה ולהתייחס להשפעתה של הנכות על מקצועו של הנפגע - כל זה תוך התחשבות בגילו, השכלתו וכישוריו

רוצים להמשיך לקרוא?