בית המשפט פסק ריבית מוגדלת על חברת הביטוח בשל עיכוב בקבלת תשלומי ביטוח חיים / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט פסק ריבית מוגדלת על חברת הביטוח בשל עיכוב בקבלת תשלומי ביטוח חיים / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי אם היה מקבל כמוצדק את העיכוב שעיכבה הנתבעת את כספי התובעת, הוא היה מסכל את כוונת המנוח ואיתו את כוונתו של כל אדם הסומך את ידיו על חברת הביטוח ומבטח את חייו גם ליום בו לא יוכל עוד לעמוד על זכויותיו

רוצים להמשיך לקרוא?