בית המשפט קיבל תביעת שיבוב כנגד מבטחת מהרשות הפלסטינית

בית המשפט קיבל תביעת שיבוב כנגד מבטחת מהרשות הפלסטינית

המבטחת הפלסטינית טענה להגנתה, כי הנתבעת, שהיא חברה להשכרת רכב, לא הודיעה לה כנדרש על קרות התאונה, לא שיתפה עמה פעולה והכשילה את בירור התביעה וכן מנעה את האפשרות להקטנת נזקיה. לפיכך, בהתאם להוראות סעיפים 22 עד 24 לחוק חוזה הביטוח, המבטחת זכאית להסיר את הכיסוי הביטוחי בנוגע לאירוע ואין לחייבה בתשלום כלשהו

רוצים להמשיך לקרוא?