בית משפט קבע שהעירייה אחראית לנזקים שנגרמו עקב נפילת ענפי עץ על מכונית חונה

בית משפט קבע שהעירייה אחראית לנזקים שנגרמו עקב נפילת ענפי עץ על מכונית חונה

הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח מהו היקף הטיפול בעצים שבתחום שיפוטה ולא ניתן להסתפק בעדות כדי לקבוע כי הנתבעת עמדה בנטל השכנוע להוכחת סדרי העבודה והטיפול בעצים

רוצים להמשיך לקרוא?