בפוליסות צמ"ה, על המבוטח לבדוק היטב את השטח ואת התכניות טרם

בפוליסות צמ"ה, על המבוטח לבדוק היטב את השטח ואת התכניות טרם

כתנאי לתחולת ההרחבה בפוליסה צוין במפורש, כי המבוטח צריך לקבל מכתב מהגופים המתאימים, ואת המיקום המדויק בו מצויים כבלים וכל מתקן אחר שהוא באזור התת קרקעי של האתר אם המבוטח לא עושה כן, הוא מסכן עצמו בהעדר כיסוי ביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?