דחייה ראשונית של תביעת המבוטח בטענה להיעדר כיסוי ביטוחי עולה כדי רשלנות ויש לפצות בגינה / מאת ג'ון גבע

דחייה ראשונית של תביעת המבוטח בטענה להיעדר כיסוי ביטוחי עולה כדי רשלנות ויש לפצות בגינה / מאת ג'ון גבע

המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה: מה הם הנזקים בדירה שיש לשייך לנזילה מהצנרת, המכוסה על פי הפוליסה, ואילו נזקים נגרמו ממקור אחר

רוצים להמשיך לקרוא?