דחיית בקשה להביא ראיות סותרות לקביעת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לנכות / מאת עו"ד ג'ון גבע

דחיית בקשה להביא ראיות סותרות לקביעת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לנכות / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי הוועדה הרפואית לנפגעי עבודה בדקה את המנוח ושמעה את תלונותיו בעוד שהוועדה הרפואית לנכות כללית נדרשה לנכותו של המנוח רק לאחר מותו, אך אין מדובר ב"פער בלתי מוסבר" בין קביעות שתי הוועדות

רוצים להמשיך לקרוא?