דחיית הודעת צד ג' לחברת ביטוח בשל טענת מרמה / מאת עו"ד גון גבע

דחיית הודעת צד ג' לחברת ביטוח בשל טענת מרמה / מאת עו"ד גון גבע

בית המשפט ציין, כי לאחר תאונה ישנם רגעי בלבול ולחץ גם אם לא מדובר בתאונה עם נפגעים בגוף, אך עם זאת, גרסת הנתבעים מאולצת מדי ואינה אמינה. בסיכומיה הצביעה המבטחת על סתירות שונות העולות מעדויותיהם של הנתבע ואחיו

רוצים להמשיך לקרוא?