דחיית ערעור בשל תקופת התיישנות / מאת עו״ד ג׳ון גבע

דחיית ערעור בשל תקופת התיישנות / מאת עו״ד ג׳ון גבע

בית המשפט העליון קבע כי נוכח התאריך בו הומצא פסק הדין למערער, על פי קביעת בית המשפט המחוזי, ועד להגשת כתב התביעה, כבר חלפה תקופת ההתיישנות, עוד ציין העליון, כי הוא אינו נדרש לטענת המשיבים לפיה אין תחולה לסעיף 15 לחוק ההתיישנות, כי המערער הפגין זלזול בהליכי בית המשפט וישן על תביעתו

רוצים להמשיך לקרוא?