דחיית תביעת פיצויים בשל חזקת השקר /  מאת ג'ון גבע

דחיית תביעת פיצויים בשל חזקת השקר / מאת ג'ון גבע

לבית המשפט הוגשה תביעת ביטוח בעקבות גניבת רכב. התביעה נדחתה לאחר שהתגלו סתירות רבות בגרסתו של התובע, בית המשפט הפעיל את חזקת השקר שאינה מאפשרת לתת אמון בגרסתו של התובע

רוצים להמשיך לקרוא?