האם במסגרת החובה להקטין את הנזק, חייב הניזוק לחפש חלפים זולים מאלה המוצעים לו במוסך?

האם במסגרת החובה להקטין את הנזק, חייב הניזוק לחפש חלפים זולים מאלה המוצעים לו במוסך?

לטענת השמאי מטעם חברת הביטוח, ניתן היה לרכוש את החלפים הנידונים במחירים זולים יותר. בנוסף טען השמאי, כי על פי סעיפים בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, חובתו של המוסך להציע ללקוח יותר מסוג אחד של מוצר תעבורה, זולת אם לא ניתן היה להשיג יותר מסוג אחד במאמץ סביר

רוצים להמשיך לקרוא?