האם הסדר בכתב בין הפוגע לבין הנפגע מחייב את חברת הביטוח בתביעת שיבוב?

האם הסדר בכתב בין הפוגע לבין הנפגע מחייב את חברת הביטוח בתביעת שיבוב?

הנתבע לא הציג את ההסכם ולא ידע למסור פרטים לגבי המועד בו נכרת או לגבי תוכנו. משכך, לא הרים הנתבע את הנטל המוטל עליו בכל הנוגע לטענת ההגנה שלו

רוצים להמשיך לקרוא?