האם זיהום מחיידק מהווה "תאונה" לפי הפוליסה?

האם זיהום מחיידק מהווה "תאונה" לפי הפוליסה?

בית המשפט הסביר, כי לפי הגדרת "תאונה" בפוליסה, הדרישה אינה רק ל"אמצעי חיצוני" אלא ל"אמצעי אלימות חיצוני וגלוי לעין". החיידק שגרם לפגיעה אינו גלוי לעין, אלא גורם שניתן לגלותו באמצעות מיקרוסקופ בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?