האם זכאי מבוטח לתגמולים מהמבטחת שלו לאחר שקיבל פיצוי ממבטחת הדירה ממנה ניזוק? / עו"ד ג'ון גבע

האם זכאי מבוטח לתגמולים מהמבטחת שלו לאחר שקיבל פיצוי ממבטחת הדירה ממנה ניזוק? / עו"ד ג'ון גבע

חברת הביטוח טענה כי לנוכח העובדה שהתובע פנה למבטחת דירת השכנה וקיבל ממנה פיצוי נוסף, דין תביעתו להידחות

רוצים להמשיך לקרוא?