האם מותר לחברת ביטוח לשלוח הודעת צד ג' לבנה של מבוטחת? / מאת עו"ד ג'ון גבע

האם מותר לחברת ביטוח לשלוח הודעת צד ג' לבנה של מבוטחת? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט המחוזי קבע בערעור כי לפני שניתן להכריע בזכות התחלוף של המערערת, יש לשמוע את העדויות הרלוונטיות, ובעיקר את גרסתו של צד ג' לנסיבות האירוע

רוצים להמשיך לקרוא?