האם ניתן להעביר כספים שנצברו בקופת גמל של פושט רגל לנאמן על נכסיו? / מאת עו"ד ג'ון גבע

האם ניתן להעביר כספים שנצברו בקופת גמל של פושט רגל לנאמן על נכסיו? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט העליון ציין, כי להעברת כספי פיצויים של חייב לנאמן יש השלכות משמעותיות, לכן על בית המשפט שדן בפשיטת רגל לשקול בכובד ראש אם ראוי להורות על גריעת כספי הפיצויים מקופת הגמל של החייב, והדבר תלוי בנסיבות המקרה הנדון

רוצים להמשיך לקרוא?