האם עובד שהועסק בניגוד לחוק זכאי לתגמולי ביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

האם עובד שהועסק בניגוד לחוק זכאי לתגמולי ביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבטחת טענה, כי הפוליסה אינה מכסה את אירוע התאונה מושא התביעה כיוון שהנתבע העסיק את התובע בהיותו קטין בן 14 וחצי, בניגוד לחוק עבודת הנוער

רוצים להמשיך לקרוא?