האם על חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח עבור מערכת גז שהותקנה ברכב?

האם על חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח עבור מערכת גז שהותקנה ברכב?

בית המשפט: אין חולק כי מערכת הגז הייתה חלק אינטגרלי ממערכות הרכב, כאשר אין מדובר בתוספת חיצונית או אסתטית בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?