האם פוליסה למוניות מכסה ירידת ערך?

האם פוליסה למוניות מכסה ירידת ערך?

לפי בית המשפט העליון בהלכת מוריאנו, המונח "נזק" מתפרש מעבר לעלויות תיקון ואף כולל גם את ירידת הערך המתבטאת במחיר השוק של הרכב כתוצאה מהתאונה. בית המשפט מדגיש, כי פרשנות זו תהא נכונה לכל פוליסה במסגרתה נכלל המונח "נזק"

רוצים להמשיך לקרוא?