האם קיים כיסוי ביטוחי לגניבת רכב על ידי בן משפחה? / מאת עו"ד גון גבע

האם קיים כיסוי ביטוחי לגניבת רכב על ידי בן משפחה? / מאת עו"ד גון גבע

בית המשפט קבע כי הבן היה נעדר רישיון נהיגה, ואם היה מוכח כי הוא לא קיבל רשות מהתובעת לעשות שימוש ברכב, ניתן היה לראות במעשיו כגניבה ולזכות את התובעת בפיצוי מתאים

רוצים להמשיך לקרוא?