הוכחה ידיעה קונסטרוקטיבית בדבר פסילת רישיון נהיגה

הוכחה ידיעה קונסטרוקטיבית בדבר פסילת רישיון נהיגה

במאזן ההסתברויות, סביר יותר שהנהגת ידעה על שלילת רישיונה מאשר שלא ידעה על השלילה כאמור ועל כן, מנורה עמדה בנטל שהונח על שכמה והוכיחה היעדר כיסוי ביטוחי לנהיגת הנהגת  

רוצים להמשיך לקרוא?