הוכחה כוונת מרמה של מבוטח בהסתמך על הלכת פיקאלי / מאת עו״ד ג׳ון גבע

הוכחה כוונת מרמה של מבוטח בהסתמך על הלכת פיקאלי / מאת עו״ד ג׳ון גבע

בית המשפט ציין, כי נקבע בפרשת פיקאלי, כי תכנון מראש של מבוטח, המוסר מידע שגוי לגבי גילו של נהג מסוים במטרה ליהנות מפרמיה מוזלת, עולה כדי כוונת מרמה

בבית משפט השלום בכפר סבא נדונה תביעתה של מגדל חברה לביטוח נגד מ.ק. (הנתבע 1 / רוכב האופנוע), כנגד שומרה חברה לביטוח (הנתבעת 2), כנגד מ.פ. (הנתבע 3) וכנגד ביטוח חקלאי (הנתבעת 4). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין (תא"מ 68505-06-18) אשר ניתן בפברואר 2020, מפי השופטת הבכירה, רחל קרלינסקי.

בפני בית המשפט הונחה תביעה לשיבוב פיצוי ששולם על ידי התובעת למבוטחה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו בעת שהיה מעורב בתאונת דרכים.

תאונת דרכים אירעה בשנת 2017, בין מספר כלי רכב: רכב המבוטח על ידי התובעת, אופנוע עליו רכב הנתבע 1 אשר היה מבוטח על ידי שומרה, ורכב הנתבעים 3-4.

תחילה, התייחס בית המשפט לשאלת האחריות וקבע כי נהג האופנוע פגע בשני הרכבים, והוא האשם העיקרי בהתרחשות התאונה. לאחר מכן התייחס בית המשפט לסוגיית הכיסוי הביטוחי.

שומרה טענה להיעדר כיסוי ביטוחי לתאונה,שכן, על פי תנאי הפוליסה נדרש ותק נהיגה של 24 חודשים לסוג הרכב המבוטח, ואילו בפועל ותק הנהיגה של רוכב האופנוע היה נמוך מזה.

עוד טענה שומרה, כי יש לשלול את הכיסוי הביטוחי גם מכוח סעיפים 6-7 לחוק חוזה הביטוח (להלן: החוק), וזאת כיוון שרוכב האופנוע הצהיר הצהרה שקרית בעת הקבלה לביטוח, כאשר הצהיר כי הוא בעל רישיון נהיגה לסוג הרכב המבוטח משנת 1985.

מנגד, רוכב האופנוע טען כי מסר תשובה שאינה מדויקת לעניין ותק נהיגתו בשגגה ובתום לב בשל היסח הדעת ואי הבנת הנקרא, הואיל והיה נתון בשנת אבל על בנו היחיד שנהרג בצבא, ולא קרא כראוי את תוכן המסמכים הרבים עליהם חתם.

עוד טען רוכב האופנוע, כי שומרה פיצתה אותו בעבר בגין תאונה קודמת בה היה מעורב, על בסיס אותה פוליסה, כאשר הייתה מודעת כי הוא אינו בעל ותק הנהיגה הנדרש לאופנוע מהסוג המבוטח.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת חומר הראיות, קבע בית המשפט כי יש לדחות את התביעה כנגד שומרה.

בית המשפט ציין כי שני הצדדים ציטטו את הלכת העליון בעניין פיקאלי, כל אחד מטעמיו. בפרשת פיקאלי נקבע, כי הפרת מגבלת הגיל והפרת וותק הנהיגה הנקובים בפוליסה, שייכות לתחום מצבי החמרת סיכון בהתאם לסעיף 18(ג) לחוק, וכפוף לסייגיו.

עוד ציין בית המשפט, כי נקבע בפרשת פיקאלי, כי תכנון מראש של מבוטח, המוסר מידע שגוי לגבי גילו של נהג מסוים במטרה ליהנות מפרמיה מוזלת, עולה כדי כוונת מרמה. בנוסף לכך, נדרשת מודעות של המבוטח לנהיגה תוך חריגה מתנאי הפוליסה.

כמו כן, בית המשפט ציין כי כוונת מרמה נבחנת בשני קטעי זמן: טרום ההתקשרות ובמהלך ההתקשרות.

באשר לטרום ההתקשרות, ציין בית המשפט כי רוכב האופנוע חתם על מסמך הצהרה, אשר במסגרתו הובהר לו מפורשות משמעותו של תוכן ההצהרה, נפקותו ותוצאות הצהרה שאינה מלאה וכנה או שאינה נכונה. בהתאם לכך, קבע בית המשפט, כי חתימת רוכב האופנוע על ההצהרה חיזקה את המסקנה לפיה רוכב האופנוע לא מסר תשובה נכונה.

יתרה מכך, בית המשפט הוסיף, כי גם אם לא הוכחה כוונת המרמה טרם רכישת הפוליסה, ניתן היה לראות כי התנהלותו של רוכב האופנוע במהלך חיי הפוליסה, עת המשיך לרכב על האופנוע, וזאת למרות שהוא ידע כי הוא חורג מתנאי הפוליסה, מצביעה על כוונת מרמה,שכן רוכב האופנוע העיד כי בעבר היה מעורב בתאונה בה הוא זכה לפיצוי חלקי, ונודע לו על החריגה הנטענת מתנאי הפוליסה.

זאת ועוד, בית המשפט הדגיש, כי רוכב האופנוע היה נופל גם במבחן המחמיר של דעת המיעוט בפרשת פיקאלי, כיוון שבמסמך ההצהרה עליו חתם נוספה הצהרה לפיה הצהיר כי כל תשובותיו מלאות, כנות ונכונות ואין בהן העלמה של עובדות או פרטים מהותיים העלולים להטעות את המבטחת.

לפי כל המובא לעיל, בית המשפט קיבל את התביעה כנגד רוכב האופנוע וחייב אותו לשלם לתובעת סך של 7,839 שקל בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. כמו כן, בית המשפט דחה את התביעה כנגד הנתבעים 2-4.

עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

___________

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבעהדר עורכי דין ומגשרים