החריג לזכות התחלוף לא חל, כיוון שהמבוטחת היא החברה ולא הנהג / מאת עו"ד ג'ון גבע

החריג לזכות התחלוף לא חל, כיוון שהמבוטחת היא החברה ולא הנהג / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש כי לא בכל מקרה יכולה חברת הביטוח לחזור למזיק, כמו במקרים בהם המזיק הוא בן משפחה או עובד, גם אם יש לו כיסוי ביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?