הלכה חדשה של בית המשפט העליון: העליון הוסיף מבחן מהותי לבחינת "שימוש ברכב מנועי" במצב עלייה לרכב וירידה ממנו

הלכה חדשה של בית המשפט העליון: העליון הוסיף מבחן מהותי לבחינת "שימוש ברכב מנועי" במצב עלייה לרכב וירידה ממנו

בית המשפט צמצם את המקרים הנכנסים תחת החוק וקבע, כי המבחן המהותי הבוחן "שימוש ברכב מנועי" מתייחס לשני תנאים מצטברים - הראשון, הפעולה הנדונה חיונית במובן הפיזי לנסיעה ברכב, לכניסה לתוכו או לירידה ממנו; השני, הפעולה הנדונה מהווה חלק טבעי ואינטגרלי מהנסיעה ברכב, הכניסה לתוכו או הירידה ממנו

רוצים להמשיך לקרוא?