המבוטח זכאי לפיצוי כי הטיפול בדרישתו לביטול פוליסת חיים התעכב

המבוטח זכאי לפיצוי כי הטיפול בדרישתו לביטול פוליסת חיים התעכב

התובע טען, כי למרות בקשותיו החוזרות לביטול, המשיכו לחייב אותו בגין הפוליסה, בית המשפט ציין, כי גם אם ייצא מנקודת הנחה כי עלה בידי התובע להצביע על עיכוב בביטול הפוליסה שלא בתום לב, הרי שביישום ההוראה מדובר בפיצוי נמוך משמעותית מזה שביקש

רוצים להמשיך לקרוא?