המבוטח לא פתח הודעות ששלחה חברת הביטוח ולכן לא זכאי לתגמולי ביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבוטח לא פתח הודעות ששלחה חברת הביטוח ולכן לא זכאי לתגמולי ביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין כי חובת קיומו של חוזה בתום לב, בהתאם להוראות חוק החוזים בסעיפים 12 ו-39, מחייבת את המבטחת, אולם גם את המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?