המבוטח לא שיתף פעולה עם המבטחת, אך היא עדיין תפצה את צד ג' / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבוטח לא שיתף פעולה עם המבטחת, אך היא עדיין תפצה את צד ג' / מאת עו"ד ג'ון גבע

חברת הביטוח טענה להיעדר כיסוי ביטוחי, נוכח אי שיתוף פעולה מטעם הנהג בעת התאונה והכשלת בירור החבות

רוצים להמשיך לקרוא?